Xưởng sản xuất

z2392182361393-7780a594c05ddca11e8f276344f39893

 

z2392182362928-9d3693213c297862031397e4aeaf1c9a

 

z2392182364861-15e70a7a8ac2376eef3ec49192de06fd

 

z2392182366280-ba495a5f42a4ad9e3418938fcba53205

z2392182367827-1af788b1d3bd64163eba57e8bdf77980

 

z2392182368901-a02b87df6acec4a5fa7c15083816ef37

 

z2392182371040-e2970f1a75109abce7f79d9b52e4619a

 

z2392182372792-9c68d055d811c13d421c2bd3da1234d9

 

z2392182374192-023b4a71b02c4aff98b76d7400fc2383

 

z2392182376364-b60be0f8c51c1e69a5b7c805a20c816e

 

z2392182378208-22ed9857e6cb6a9744acadfeebfeefcc

 

CTY TNHH TMDVSX HAPPY SMILE

Địa chỉ : 166/13 Nguyễn Thị Đặng, Hiệp Thành , Quận 12

SĐT : 0949 82 70 71 - 094 808 2012

Mail : happysmile.niceday@gmail.com

 

ĐỐI TÁC